Обука на професори во Шпанија

Во рамките на проектот од европската образовна програма Еразмус+ Outside the box – Надвор од рамката  директорката на СОУ „Ѓорче Петров“ – Прилеп Жанета Видевска, координаторот на проектот Неда Ченто и професорите Цветанка Стојаноска, Стојне Христоска и Лора Трајкоска Николоски учествуваа на мобилност во периодот од 25.05.2024 до 31.05.2024 во Тарагона, Шпанија. Целта на овој […]


ПРОСЛАВА НА ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК

2 Април – патрониот празник на нашето училише е ден кога се празнува раѓањето на великанот и идеологот на македонската револуционерна борба – Ѓорче Петров. По тој повод беа организирани низа свечени настани и активности.             На 29.4.2024г. во спортската сала на училиштето се одржаа ревијалните натпревари помеѓу одбојкарските екипи од средните училишта од Општина […]


Доделување на сертификати за проект од Еразмус+

Во просториите на СОУ,, Ѓорче Петров” Прилеп се одржа дисеминација на проект на Еразмус+ програмата: Акредитиран проект 2023-1-MK01-KA121-VET-000116035. Дисеминацијата на стекнатите вештини и знаења ја вршеа учесниците во проектот под водство на проект координаторот – професорката Неда Ченто. Акредитираниот проект вклучува мобилност на 10 ученици и 2 придружни професори Ангела Велеска и Петар Аризанкоски  кои […]


Конкурс за упис 2024/2025

КОНКУРС за запишување ученици во СОУ Ѓорче Петров – Прилеп за учебната 2024/2025 година Во прва година ќе се запишат 322 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик според наставни планови и програми за: Здравствена струка – 136 ученици, 4 паралелки Профил број на ученици број на паралелки години на образование минимум потребни […]


Практична обука на ученици во Турција

На 16.03.2024 успешно заврши практичната обука во Истанбул, Турција за десет ученици кои беа придружувани од двајца професори од СОУ „Ѓорче Петров“ – Прилеп од здравствената струка профил Гинеколошко – акушерска сестра и Физиотерапевтски техничар во рамките на Еразмус+ акредитиран проект 2023-1-MK01-KA121-VET-000116035. Учениците имаа можност да се стекнат со практични искуства и реални ситуации во […]


Обука на професори во Турција

Во рамките на проектот од европската образовна програма Еразмус+ Акредитиран проект проект 2023-1-MK01-KA121-VET-000116035 директорката на СОУ „Ѓорче Петров“ – Прилеп Жанета Видевска, координаторот на проектот Неда Ченто и професорите Пеце Алексоски, Наташа Најдоска и Венера Николова Мишачковска учествуваа на мобилност во периодот од 03.03.2024 до 09.03.2024 во Истанбул, Турција. Целта на овој проект е поддршка […]


Повик за наставници – Erasmus+

Во согласност со предвидените активности кои се дел од проектот Outside the box – Надвор од рамката  од Еразмус+ програмата, финансиски поддржан од Европската Унија и менаџиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Директорот на СОУ Ѓорче Петров – Прилеп објавува ЈАВЕН ПОВИК За избор на 3 (три) наставници од училиштето кои […]


Известување за Еразмус+

Во согласност со предвидените активности кои се дел од проектот Акредитиран проект 2023-1-MK01-KA121-VET-000116035 од Еразмус+ програмата, финансиски поддржан од Европската Унија и менаџиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, комисијата составена од претставници на СОУ Ѓорче Петров – Прилеп направи квалитативно оценување на пристигнатите апликации и интервјуата на учениците. На Повикот се […]