Monthly archives: November 2021


Резултати од изборот на апликанти за Проектот Upgrading Professional Skills

Во согласност со предвидените активности во склоп на проектот Upgrading Professional Skills, финансиран од страна на Програмата Еразмус+ на Европската Унија, комисијата составена од претставници на СОУ Ѓорче Петров – Прилеп направи квалитативно оценување на пристигнатите апликации и интервјуата на учениците. Следниве ученици се избрани да бидат учесници во мобилноста во Сицилија:   Име Презиме […]


ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА Erasmus+

.По објавениот оглас на официјалната страна на училиштето,критериумот за избор на ученици го исполнија следниве : 1.Маја Ристеска 2.Наталија Кочоска 3.Михаела Ванчева 4.Ева Рипилоска 5.Марија Здравеска 6.Лука Смилев Избраните ученици ќе бидат придружувани од двајца професори од нашето училиште( вакцинирани со вакицна на Фајзер). Координатор Билјана Тошеска


Избор на тимови за моделот Ученик – правобранител

На ден 15.11.2021г. во координација на тимот од одговорни професори за проектот Правата на детето, за првпат беше креиран нов модел во рамките на споменатиот проект. Имено, беа избрани два тима, во состав: Барбара Мицеска од 2-1кл. како Ученик – правобранител, а како нејзини заменици: Александар Атанасоски од 2-8кл. и Ангела Талимџиоска од 2-1кл. Ццетанчо […]


Halloween

Buble, bubble I`’m in trouble беше паролата на 01.Ноември кога во нашето училиште професорката по Англиски јазик Емилија Ѓорѓиева Велкоски во присуство на психологот Лидија Алекоска заедно со учениците од 4-7 и 4-8 клас нè доближија до Ноќта на Вештерките правејќи маскембал исполнет со игри, смеа и гледање на филмот Hocus-Pocus од 1993 година. Целта […]