admin


Повик за наставници – Erasmus+

Во согласност со предвидените активности кои се дел од проектот Outside the box – Надвор од рамката  од Еразмус+ програмата, финансиски поддржан од Европската Унија и менаџиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Директорот на СОУ Ѓорче Петров – Прилеп објавува ЈАВЕН ПОВИК За избор на 3 (три) наставници од училиштето кои […]


Јавен повик за финансиска поддршка од МОН

Врз основа на Законот  за финансиска поддршка на социјално ранливи категории на граѓани (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.269/23), министерот за образование и наука распишува ЈАВЕН ПОВИК За финансиска поддршка за учениците од основните и средните училишта чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето плата до 50.000 денари  Се повикуваат сите ученици во […]


Обука на професори во Турција

Во рамки на Еразмус проектот Акредитиран проект 2022-1-MK01-KA121-VET-000062595 директорката на СОУ „Ѓорче Петров“ – Прилеп Жанета Видевска, координаторот на проектот Неда Ченто и професорите Татјана Шабаноска, Митко Талески и Костадин Стојаноски учествуваа на мобилност во периодот од 20 до 26.11.2023 во Истанбул, Турција. Целта на овој проект е поддршка на професионалниот развој на професорите во […]


Стипендии МОН

Сите корисници на правото на ученичка стипендија остварено во некоја од изминатите учебни години, а кои ги исполнуваат договорните услови за продолжување на истото, можат да достават документи до Министерството за образование и наука од 01.09.2023 до 30.09.2023 година. Корисникот на стипендија треба да достави Потврда за редовен ученик за учебната 2023/2024 година и последното […]


Почеток на учебната година

Почитувани ученици! Новата школска година започнува на 01.09.2023. Наставата на првиот училишен ден ќе се одвива по следниот распоред: I година – 07.30 ч.II година – 08.30 ч.III година – 09.30 ч.IV година – 10.30 ч. Ви посакуваме успешен почеток на школската година!


Нов Erasmus+ проект

Со задоволство објавуваме дека нашето училиште има нов Еразмус+ проект! Овој проект претставува возбудлива можност за нашите ученици и за наставниците да стекнат драгоцено меѓународно искуство и да ги подобрат своите професионални вештини.Проектот вклучува две мобилности: една за ученици кои ќе имаат меѓународна пракса во странство и друга за наставници кои ќе учествуваат во мобилност […]


Слободни места за упис во трето пријавување

Во првото и второто пријавување на конкурсот за упис на ученици во учебната 2023/2024 година запишани се вкупно 175 ученици. Струка Профил Запишани ученици Слободни места Здравствена Медицинска сестра 64 4 Здравствена Фармацевтски техничар 28 6 Здравствена Физиотерапевтски техничар 15 19 Лични услуги Техничар за козметичка нега и убавина 28 6 Лични услуги Фризер 18 […]


Конкурс за упис – Второ пријавување

Слободни места во второто пријавување: Бр. Струка Профил Слободни места Минимум поени 1 Здравствена Медицинска сестра 6 70 2 Здравствена Фармацевтски техничар 7 70 3 Здравствена Физиотерапевтски техничар 20 70 4 Лични услуги Козметички техничар 15 35 5 Лични услуги Фризер 18 30 6 Текстилно-кожарска Техничар за изработка на облка 21 35 7 Шумарско-дрвопреработувачка Техничар […]