Daily archives: June 28, 2024


ВТОРО ПРИЈАВУВАЊЕ за запишување ученици во учебната 2024/2025 година

За ученикот кој ќе се запише во паралелка во стручно образование која е означена со *(соработка  со компанија), практичното образование ќе биде со зголемен број часови поминати во компанија. I.          УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИЦИТЕ Условите за запишување на учениците  во прва година се: да имаат завршено основно образование; да не […]