Фризер


Профилот фризер во СОУ „Ѓорче Петров“ – Прилеп е воведен од 1997 година. Оттогаш, па се до денес се обучува идниот стручен кадар во оваа област. Во рамките на овој профил се изведува теоретска и практична настава. Преку изучувањето на разни стручни, како и голем број други предмети учениците се образуваат со цел да имаат добра работна комуникација, да можат да ги осознаат потребите на клиентите, да ги научат основите на фризерството, намената на материјалите и сл. За идната работа како професионални фризери се обучуваат во рамките на практичната настава. Истата се одвива во фризерскиот салон во училиштето, кој е опремен со сите материјали и апарати кои се потребни за работа. Со практичната настава им се овозможува на учениците да ја искажат својата креативност со изведување на разни третмани за коса и фризури, под водство на стручни професори од училиштето. Профилот фризер има тригодишно траење, при што по завршувањето на образованието учениците можат да ја градат својата кариера во некој фризерски салон или да отворат сопствен, но можат да се надоградуваат и на некоја фризерска академија. Она што го умеат и знаат учениците можат да го покажат преку учество на разни хуманитарни активности по повод:

  • 8-ми март – Денот на жената
  • Новогодишните празници
  • Учество на ревијата којашто ја организира училиштето
  • Учество на манифестацијата „Денови на занаетчиството“
  • Учество на натпревари организирани од фризерската асоцијација и др.