Daily archives: March 29, 2024


Практична обука на ученици во Турција

На 16.03.2024 успешно заврши практичната обука во Истанбул, Турција за десет ученици кои беа придружувани од двајца професори од СОУ „Ѓорче Петров“ – Прилеп од здравствената струка профил Гинеколошко – акушерска сестра и Физиотерапевтски техничар во рамките на Еразмус+ акредитиран проект 2023-1-MK01-KA121-VET-000116035. Учениците имаа можност да се стекнат со практични искуства и реални ситуации во […]


Обука на професори во Турција

Во рамките на проектот од европската образовна програма Еразмус+ Акредитиран проект проект 2023-1-MK01-KA121-VET-000116035 директорката на СОУ „Ѓорче Петров“ – Прилеп Жанета Видевска, координаторот на проектот Неда Ченто и професорите Пеце Алексоски, Наташа Најдоска и Венера Николова Мишачковска учествуваа на мобилност во периодот од 03.03.2024 до 09.03.2024 во Истанбул, Турција. Целта на овој проект е поддршка […]