Daily archives: July 3, 2024


Ранг листи од уписи – второ пријавување

Физиотерапевтски техничар, запишани 5 ученици, слободни места – 5 Фризер, запишани 2 ученици, слободни места – 11 Техничар за изработка на облека, запишани 6 ученици, слободни места – 18 Техничар за обработка на дрво, запишани 5 ученици, слободни места – 26 Геолошко, рудрски техничар, запишани 2 ученици, слободни места – 22