Daily archives: June 26, 2024


Ранг листи од уписи – прво пријавување

Медицинска сестра, примени заклучно со р.бр. 68. Нема слободни места за второ пријавување. Фармацевтски техничар, примени заклучно со р.бр. 34. Нема слободни места за второ пријавување. Физиотерапевтски техничар, примени заклучно со р.бр. 24. Слободни места 10. Техничар за козметичка нега и убавина, примени заклучно со р.бр. 27. Слободни места 7. Фризер, примени заклучно со р.бр. […]