Daily archives: June 27, 2024


Outside the box – сертификати

Во СОУ „Ѓорче Петров“- Прилеп доделување на сертификати за успешно завршена мoбилност во рамките на проектот од европската образовна програма Еразмус+ Outside the box – Надвор од рамката. Во просториите на СОУ,, Ѓорче Петров” Прилеп се одржа дисеминација на проект на Еразмус+ програмата: Outside the box – Надвор oд рамката. Дисеминацијата на стекнатите вештини и […]