Monthly archives: May 2015


Стручна екскурзија на учениците конфекционери

Група ученици од текстилно-кожарската струката од нашето училиште СОУ ,,Ѓорче Петров‘‘, заедно со нивните професори Весна Смугреска и Здравка Најдоска, остварија еднодневна екскурзија од научно – образовен и рекреативен карактер до Струга. Во склоп на активностите го посетија СОУ ,,Нико Нестор‘‘-Струга, каде што покрај другите струки долги години постои и текстилно-кожарската. Учениците имаа можност да ги […]


Trash Fashion 2015

И оваа година во организација на нашето училиште – СОУ ,,Ѓорче Петров‘‘, а благодарение на фантазијата, креативноста и вештината на учениците, се одржа модна ревија на модели изработени од отпадни материјали – Trash fashion. Вредните ученички раце со поддршка од професорката по ликовна уметност Марта Макеска и неколку други професори – хартијата, најлонот , фолијата, пластиката, […]


Посета на универзитет ,,Гоце Делчев‘‘ во Прилеп – дисперзирани студии за текстил, дизајн и менаџмент

 На 04. 05. 2015 г. заедно со  неколку ученици – конфекционери ги посетивме просториите на дисперзираните студии од универзитетот ,, Гоце Делчев‘‘ сместен на патот за Крушево , наспроти конфекцијата ,,Васидора‘‘ .     Учениците – матуранти имаа можност да добијат исцрпни информации во врска со условите за студирање и упис на дисперзираните студии по текстил, […]


За престојот на учениците под СОУ„Ѓорче Петров“ Прилеп во Мадрид

Успешно заврши обуката во Мадрид за 9 ученици од СОУ „Ѓорче Петров“ од здравствената струка-профил медицинска сестра.Учениците беа дел од Програмата („The care and knowledge alliance“) овозможена од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и Програмата Еразмус плус. Имено, тие на 13.04.2015г. отпатуваа за Мадрид, за да учествуваат во Проектот „Грижа и знаење“. […]