Daily archives: May 14, 2015


Стручна екскурзија на учениците конфекционери

Група ученици од текстилно-кожарската струката од нашето училиште СОУ ,,Ѓорче Петров‘‘, заедно со нивните професори Весна Смугреска и Здравка Најдоска, остварија еднодневна екскурзија од научно – образовен и рекреативен карактер до Струга. Во склоп на активностите го посетија СОУ ,,Нико Нестор‘‘-Струга, каде што покрај другите струки долги години постои и текстилно-кожарската. Учениците имаа можност да ги […]