Stefan Staleski


Тамара Тодороска – престојот во Босна

Нашата ученичка Тамара Тодороска од 2-2кл. за својот престој во Р. Босна во мај 2016г. Благодарение на мојот класен раководител Слободан Петкоски, кој ме предложи заради мојот одличен успех, благодарение на останатите професори кои го поддржаа неговиот предлог и секако, благодарение на директорот Дејан Димоски кој го прифати сето тоа, јас заедно со други деца […]


Активности на ликовната секција

Прочка 2016. И оваа година нашето училиште учествуваше на изложбата со маски и на карневалот кој се одржува неколку години по ред. Заслужни за успешната рабита се вкупно30 ученици со помош на нивните ментори. На часовите по ликовна уметност тие подготвија скици и план за работа. Со помош на локалната самоуправа се набавија материјали и […]


Матурантите- конфекциски техичари во посета на дисперзираните студии при Универзитетот ,,Гоце Делчев‘‘ во Прилеп

Средбите , контактите, сознанија, ги прошируваат видиците, ја менуваат патеката по која младиот човек ќе чекори кон иднината. Да се види, да се биде информиран, да се создаде можност за избор, беше целта на посетата на матурантите од текстилно- кожарската струка при СОУ,, Ѓорче Петров‘‘ на дисперзираните студии од универзитетот ,,Гоце Делчев‘‘ од Штип, во […]


Литературен настан

На 26 февруари оваа година, СОУ„Ѓорче Петров“ Прилеп беше домаќин на манифестацијата по повод 21 февруари – Денот на мајчиниот јазик, во организација на Младинскиот информативен и советодавен центар ИНФО СЕГА, на тема ,, Твориме на мајчиниот јазик”. Меѓу повеќето литературни творби од областа на поезијата и прозата, беа издвоени и наградени три творби. https://issuu.com/infosegaprilep/docs/ […]


Македонска хемиска олимпијада

На Македонската хемиска олимпијада,  СОУ„Ѓорче Петров“ влезе во најтесниот круг! Во кругот натпревари по хемија, организиран од Сојузот на хемичари и технолози на Македонија, нашата ученичка Бранкица Мијаческа од 3-8 клас (здравствена струка, занимање – фармацевтски лабораториски техничар), под менторство на професорот по хемија Слободан Петкоски, покажа високи резултати. Имено, натпреварот се состои во испитување […]


Посета на фабриката за лекови “АЛКАЛОИД” во Скопје

На ден 20.11.2015 год. учениците од четврта година, од образовниот профил фармацевтско- лабораториски техничар од  СОУ” Ѓорче Петров “– Прилеп, под раководство на стручните наставници Венера Николова Мишачковска, Наташа Најдоска и Митко Талески, извршија посета на фабриката за лекови АЛКАЛОИД  во Скопје. Имено, целта на посетата беше учениците да може да се запознаат со тоа […]


Одбележан светскиот ден на дијабетесот

По повод 14 Ноември – светскиот ден на дијабетот  учениците од трета година  од здравствената струка – медицинска сестра практичната настава на 13 .11 .2015 год ја изведоа во клубот на пензионери каде под менторство на своите стручни наставници ги реализираа следните активности : – предавање на тема :,, Дијабет ,,  чија цел беше  подигање […]


“ACES – Kick off” проект

И оваа година, проектот на СОУ „Ѓорче Петров“ е награден од страна на АЦЕС-Академијата за централноевропски училишта – една од најголемите мрежи во Централна и Југоисточна Европа. Нејзина основна цел е промовирање дијалог и прекугранична соработка на младите луѓе и училиштата, а е основана од ERSTE фондацијата и координирана од Interculturalles Zentrum во соработка со VČELÍ DOM. Проектот е поддржан […]


Посета на универзитет ,,Гоце Делчев‘‘ во Прилеп – дисперзирани студии за текстил, дизајн и менаџмент

 На 04. 05. 2015 г. заедно со  неколку ученици – конфекционери ги посетивме просториите на дисперзираните студии од универзитетот ,, Гоце Делчев‘‘ сместен на патот за Крушево , наспроти конфекцијата ,,Васидора‘‘ .     Учениците – матуранти имаа можност да добијат исцрпни информации во врска со условите за студирање и упис на дисперзираните студии по текстил, […]


Отворен ден на МСУ,,Гаврило Романович Державин,, – Битола 3

Група на матуранти од СОУ,,Ѓорче Петров,, од Прилеп со професорките по Бизнис Благица Тренчевска и Христина П. Димеска беа во посета на  МСУ,,Гаврило Романович Державин,, – Битола, каде што им беа презентирани идните можности за студирање на економскиот, правниот, факултетот за психологија и факултетот за безбедно инжињерство при горенаведениот универзитет. Истовремено се одржаа работилници на кои […]