Одбележан светскиот ден на дијабетесот


DSC03313

По повод 14 Ноември – светскиот ден на дијабетот  учениците од трета година  од здравствената струка – медицинска сестра практичната настава на 13 .11 .2015 год ја изведоа во клубот на пензионери каде под менторство на своите стручни наставници ги реализираа следните активности :

– предавање на тема :,, Дијабет ,,  чија цел беше  подигање на свеста за шеќерната болест , ризик фактори за појава , навремено препознавање и дијагноза , ефикасно лекување и контрола  на  болеста и спречување на појава  компликации

DSC03264
 – делење на брошури кои учениците самите ги изработија под надзор на своите стручни наставници
DSC03271
 – мерење на нивото на шекер во крвта – гликемија
DSC03284
– мерење на крвен притисок
DSC03312
Исто така брошури со едукативна содржина учениците поделија и на месното население на централното градско подрачје.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>