Monthly archives: October 2022


Еразмус+ проект во Измир, Турција (17 до 21 Октомври)

Во периодот од 17 до 21 Октомври, 2022 година во Измир, Турција се одржа третата мобилност од Еразмус+ проектот „Провери го изворот пред да споделиш нешто“. Проектот е финансиран од страна на Европската комисија преку Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Партнери во проектот покрај нашето училиште се училишта од Киети од Италија; […]


Рециклирана убавина

Сонот со упорност станува стварност, а креативноста е еден од водачите кон остварувањето на соништата. За учениците од текстилно – кожарската струка при СОУ„Ѓорче Петров“ остварувањето на сонот да создадат модели според сопствени идеи почна со вклучувањето во активностите предводени од модната креаторка Ирина Тошева. На 26.10.2022г. во Кавадарци на настанот организиран по повод 30 […]


Известување по повикот за учество во Erasmus проект во Турција

СОУ,, Ѓорче Петров‘‘, Прилеп                                                          О Б Ј А В У В А ИЗВЕСТУВАЊЕ Се известуваат следните ученици дека се избрани да бидат вклучени во мобилноста што ќе се одржува во Турција,(втор полугодие)  во проектот” Unification in Diversity ” . Останатите ученици се охрабруваат да ги следат конкурсите на страната од училиштето и да се […]


Повик за учество во Erasmus проект „Cultural Animation as a key against elderly social isolation“ 1

СОУ,, Ѓорче Петров‘‘, ПрилепО Б Ј А В У В А П О В И К За пријавување на 12 ученици и 6 професори кои сакаат да земат учество во проектните активности предвидени во проектот ”Cultural Animation as a key against elderly social isolation” , во текот на учебната 2022/2023. Се известуваат учениците дека сместувањето […]


Повик за учество во Erasmus проект во Романија

СОУ,, Ѓорче Петров‘‘, Прилеп О Б Ј А В У В А П О В И К За пријавување на  2 професори и 4 ученици кои сакаат да земат учество во проектот UNIFICATION IN DIVERSITY, во Романија од 05.06.2023 до 09.06.2023 Сите заинтересирани професори и ученици покрај основните лични податоци и телефонски број, треба да […]


Повик за учество во Erasmus проект во Турција

СОУ,, Ѓорче Петров‘‘, Прилеп О Б Ј А В У В А П О В И К За пријавување на  2 професори и 4 ученици кои сакаат да земат учество во проектот UNIFICATION IN DIVERSITY, во Турција од 13.03.2023 до 17.03.2023 Сите заинтересирани професори и ученици покрај основните лични податоци и телефонски број, треба да […]


Оформен Ученичкиот парламент на СОУ„Ѓорче Петров“ Прилеп

На ден 30.9.2022г. на состанокот со претседателите/замениците на класовите, беа избрани претставници на годините/генерациите и претседател и заменик на Ученичкиот парламент. Прва година Исидора Николоска од 1-1кл. – претседател Сара Демироска од 1-5кл. – заменик Втора година Сара Петрова од 2-2кл. – претседател Сунај Џафероски од 2-7кл. – заменик Трета година Енис Еминоски од 3-1кл. […]