Monthly archives: September 2022


Провери го изворот пред да споделиш нешто

Во периодот од 12.09 до 16.09. 2022 нашето училиште беше домаќин на втората по ред средба од проектот „Провери го изворот пред да споделиш нешто” (првата средба се одржа во Италија во месец мај) Се работи за Еразмус+ проект финансиран од страна на Европската комисија преку Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Партнери […]


Повик за учество во Erasmus проект во Опвијк, Белгија

СОУ „Ѓорче Петров“, Прилеп О Б Ј А В У В А П О В И К За пријавување на  2 професори и 2 ученици  кои сакаат да земат учество во проектот “Partnerschappen voor Samenwerking”, во Опвијк, Белгија  (25.09 – 30.09.2022) Сите заинтересирани професори и ученици покрај основните лични податоци и телефонски број, треба да достават […]


Повик за учество во Erasmus проект во Витербо, Италија

СОУ,, Ѓорче Петров‘‘, Прилеп О Б Ј А В У В А П О В И К За пријавување на  2 професори и 5 ученици (2 девојчина и 3машки) кои сакаат да земат учество во проектот Cultural animation as a key against elderly social isolation во Витербо, Италија  (18.09 – 23.09.2022) Сите заинтересирани професори и […]