Monthly archives: July 2015


Уписи за II, III и IV година

Уписите се на 27 и 31 август (треба да се носи свидетелство за завршена претходна година и уплатница со уплатени 200 денари за осигурување и копирање)