Monthly archives: September 2016


EMPLOVET

ЕМПЛОВЕТ – Вештини за вработување и работно место за ученици во стручно образование е проект кој е финнсиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во рамките на клучна акција 2 – стратешки партнерства во стручно образование. Во проектот се вклучени партнери од  7европски земји (Mакедонија, Романија, Англија, Германија, Турција, Белгија, […]