Monthly archives: March 2024


Конкурс за упис 2024/2025

КОНКУРС за запишување ученици во СОУ Ѓорче Петров – Прилеп за учебната 2024/2025 година Во прва година ќе се запишат 322 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик според наставни планови и програми за: Здравствена струка – 136 ученици, 4 паралелки Профил број на ученици број на паралелки години на образование минимум потребни […]


Практична обука на ученици во Турција

На 16.03.2024 успешно заврши практичната обука во Истанбул, Турција за десет ученици кои беа придружувани од двајца професори од СОУ „Ѓорче Петров“ – Прилеп од здравствената струка профил Гинеколошко – акушерска сестра и Физиотерапевтски техничар во рамките на Еразмус+ акредитиран проект 2023-1-MK01-KA121-VET-000116035. Учениците имаа можност да се стекнат со практични искуства и реални ситуации во […]


Обука на професори во Турција

Во рамките на проектот од европската образовна програма Еразмус+ Акредитиран проект проект 2023-1-MK01-KA121-VET-000116035 директорката на СОУ „Ѓорче Петров“ – Прилеп Жанета Видевска, координаторот на проектот Неда Ченто и професорите Пеце Алексоски, Наташа Најдоска и Венера Николова Мишачковска учествуваа на мобилност во периодот од 03.03.2024 до 09.03.2024 во Истанбул, Турција. Целта на овој проект е поддршка […]