Monthly archives: June 2022


Конкурс за упис во прва година во учебната 2022/2023 – Второ пријавување

За второто пријавување останати се следните слободни места: Здравствена струка Профил број на слободни места минимум потребни поени фармацевтски техничар 6 70 физиотерапевтски техничар 13 70 Текстилно – кожарска струка Профил број на слободни места минимум потребни поени техничар за изработка на облека / техничар за моделирање на облека * 17 35 *(соработка со компании КОМФИ АНГЕЛ ДОО Прилеп, […]


Cultural animation as a key against elderly social isolation

Во периодот од 24/04 до 30/04/2022 година 5 ученици и 2 професори учествуваа на проектот Cultural animation as a key against elderly social isolation, во Франција, Вормхут од ERAZMUS + програмата и истите на ден 3/06/2022 година по пат на десиминација своето искуство им го пренесоа на другите ученици. Во овај проект учество зедоа Македонија, […]