Monthly archives: February 2015


Тимот на безбедни училишта

“Првото нешто кое треба да го научи детето,со цел активно дисциплинирање е разликата помеѓу доброто и злото, а  задачата на едукаторот лежи во подучување на детето да не го замени доброто со неактивност,а злото со активност”. Здравата  и безбедната средина е императив за здрави и среќни деца.Оттука секој родител,наставник,училиште како и опшеството пошироко се стремат […]