Monthly archives: October 2023


Soft skills, hard skills

Во рамки на Ерасмус проектот “Soft skills, hard skills” професорките Билјана Тошеска и Оливера Димитријоска со учениците Марија Наумоска  и Ангел Ристески , од 12ти до 16ти октомври 2023г. го посетија училиштето Istituto professionale di stato per I servizi social, ottico odontotecnico e industrial e artigianato per il made in Italy “Francesca Laura MORVILLO FALCONE” […]


Известување

Во согласност со предвидените активности кои се дел од проектот Erasmus+ A.P. 2022, финансиран од страна на Програмата Еразмус+ на Европската Унија, комисијата составена од претставници на СОУ Ѓорче Петров – Прилеп направи квалитативно оценување на пристигнатите апликации и интервјуата на учениците. На Повикот се пријавија повеќе ученици од предвидениот број во апликацијата. Согласно критериуми […]


Од учење во училницата до грижа за заедницата

Oд 28-30.09.2023 во хотел Дрим-Струга  5 ученици и 1 професор од нашето училиште беа дел од обуката за проектот „Од учење во училницата до грижа за заедницата“. Проектот ќе биде имплементиран во следните 3 месеци. Проектот You(th) are All Right! е поддржан од Механизмот за граѓанска отпорност на ЕУ (МГО), програма за директна поддршка на граѓанските […]


Конкурси за стипендии

Министерството за образование и наука ги објави конкурсите за доделување на стипендии за ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2023/24 година. Конкурси за доделување на ученички стипендии за учебната 2023-2024 година Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за талентирани ученици/чки од средното образование од областа на уметностите од јавните […]


ИЗБРАН УЧЕНИЧКИОТ ПАРЛАМЕНТ НА СОУ „ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП

На ден 28.9.2023г. во просториите на училишната библиотека беше одржано редовно годишно собрание за избор на претставници на годините кои воедно се и членови на Ученичкиот парламент за учебната 2023/24г., во состав:Прва година:претседател: Марија Јовеска од 1-2кл.заменик: Барбара Велкоска од 1-1кл. Втора година:претседател: Исидора Николоска од 2-1кл .заменик: Андреј Јосифоски од 2-7кл. Трета година:претседател: Михаил […]