Давид Кочоски


Доделени сертификати за успешно завршена Еразмус+ мoбилност

Во просториите на СОУ,, Ѓорче Петров” Прилеп се одржа дисеминација на проект на Еразмус+ програмата: Акредитиран проект 2022-1-MK01-KA121-VET-000062595. Дисеминацијата на стекнатите вештини и знаења ја вршеа учесниците во проектот под водство на проект координаторот – професорката Неда Ченто. Акредитираниот проект вклучува мобилност на 9 ученици и 2 придружни професори Ангела Кочоска и Благица Тренчевска кои […]


Известување

Во согласност со предвидените активности кои се дел од проектот Erasmus+ A.P. 2022, финансиран од страна на Програмата Еразмус+ на Европската Унија, комисијата составена од претставници на СОУ Ѓорче Петров – Прилеп направи квалитативно оценување на пристигнатите апликации и интервјуата на учениците. На Повикот се пријавија повеќе ученици од предвидениот број во апликацијата. Согласно критериуми […]