СТОП за кибер-насилство


На 07.02.2023 во просториите на нашето училиште се одржа презентација за Кибер-насилство.

Александар Атанасовски – ученик од III-8 клас одржа презентација по претходно присуство на обука заедно со Михаил Ангелески од III-3 клас.

Во текот на презентацијата учениците беа запознати со видовите на кибер насилство и силеџиство, и начините како да се спречат.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.