Daily archives: February 9, 2023


СТОП за кибер-насилство

На 07.02.2023 во просториите на нашето училиште се одржа презентација за Кибер-насилство. Александар Атанасовски – ученик од III-8 клас одржа презентација по претходно присуство на обука заедно со Михаил Ангелески од III-3 клас. Во текот на презентацијата учениците беа запознати со видовите на кибер насилство и силеџиство, и начините како да се спречат.