СОУ “Ѓорче Петров” Прилеп, во присуство на претставникот на УСАИД


Пренесување бизнис искуство од стоматологот Виолета Кочоска за добиени неповратни средства од Агенцијата за вработување на РМ, пред учениците од трета година, од СОУ “Ѓорче Петров” Прилеп, во присуство на претставникот на УСАИД, г-ѓа Нина Бабушковска.

kika

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.