Daily archives: March 9, 2016


СОУ “Ѓорче Петров” Прилеп, во присуство на претставникот на УСАИД

Пренесување бизнис искуство од стоматологот Виолета Кочоска за добиени неповратни средства од Агенцијата за вработување на РМ, пред учениците од трета година, од СОУ “Ѓорче Петров” Прилеп, во присуство на претставникот на УСАИД, г-ѓа Нина Бабушковска.