Конкурс и формулар за апликација за проект “Тhrough practice to better skills”


За реализирање на проектот “Тhrough practice to better skills” – ,,Низ пракса до подобри вештини, кој е финансиски поддржан и спроведуван во рамките на Програмата Еразмус+ на Европската Унија, СОУ ,,Ѓорче Петров‘‘ објавува конкурс за ученици – учесници во проектот.

Конкурс за аплицирање

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>