70 години Народна техника


На 16.12.2016 се одржа прослава по повод јубилејот – 70 години на Сојузот на здруженијата за техничка култура на Република Македонија – НАРОДНА ТЕХНИКА во Дом на АРМ Скопје.

Покровител на прославата беше Претседателот на Р. Македонија, д-р Ѓорге Иванов.

На настанот беше поканете и присуствуваше професорката Елизабета Мицкоска која беше ментор на ученикот Дино Јорданоски од СОУ „Ѓорче Петров“ Прилеп, кој во 2014 година освои трето место во областа Еколошка хемија и прво место во 2015 и 2016 година во областа Биохемија.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>