Стручна посета на фабриката за производство на хулахопки и чорапи  ,,Арини фешн‘‘


    На 24.02.2016 год. ученици и професори од текстилно -кожарската струка ја посетија фабриката за производство на хулахопки и чорапи  ,,Арини фешн‘‘. 
   Со оваа стручната посета  на учениците од образовниот профил конфекциски техничари  им се овозможи да го видат целокупниот процес на изработка на кружни плетенини – хулахопки и чорапи, на кружноплетачки машини и нивно конфекционирање, доработка, контрола, пакување и транспорт.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>