Литературен Конкурс


По повод патрониот празник на нашето училиште,  тимот на Ученик – правобранител организираше литературен конкурс на кој учествуваа повеќе ученици со свои литературни творби. Жири – комисијата се одлучи за следниве кандидати:     

 I место – Марија Мојсоска СОУ,,Ѓорче Петров” – ментор: Оливера Димитријоска;

II место -Минела Шкријељ СОУ ,,Ѓорче Петров” – ментор: Оливера Димитријоска и Ана Марија Димитриеска СОУ ,,Р.Р. Ричко” – ментор: Андријана Челебитова;

III место Мила Огненоска СОУ ,,Орде Чопела” – ментор: Александра Ангелеска Петреска.


На сите им честитаме и им посакуваме понатамошни успеси!