Дисеминација во ОУ,,Гоце Делчев‚‚


На 01.02.2023 г. професорите во СОУ„Ѓорче Петров“ од Прилеп, Галена Дулеска и Петар Аризанкоски како дел од учесниците во Еразмус+ проектот „First Aid Worldwide“ пред наставници од основното училиште „Гоце Делчев“ ја презентираа содржината на крајниот продукт од проектната работа- меѓународниот онлајн прирачник за прва помош.

Од големо значење се наставниците кои се во непосреден контакт со деца и во текот на работата се соочуваат со различни ситуации, за жал некогаш и непријатни, да имаат основни познавања од областа на првата помош, од препознавање на симптоми за некои состојби, до способност за интервенирање во такви ситуации и при повреди, до доаѓањето на лекарската помош. 

  Прирачникот е изработен од наставници во стручни училишта од Србија, Португалија, Турција, Шпанија и Македонија.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.