Daily archives: February 1, 2023


Онлајн прирачник од проектот First Aid Worldwide

Здравствените работници се практичари. Едуцирани се за давање прва помош, лекување и грижа за луѓето, но постои потреба од перманентно надоградување преку следење и применување на новините и слушање на нивните искуства. За да ја претстават проектната работа и изработениот онлајн прирачник кој е преведен на неколку светски јазици и да дадат свој мал придонес […]


Дисеминација во ОУ,,Гоце Делчев‚‚

На 01.02.2023 г. професорите во СОУ„Ѓорче Петров“ од Прилеп, Галена Дулеска и Петар Аризанкоски како дел од учесниците во Еразмус+ проектот „First Aid Worldwide“ пред наставници од основното училиште „Гоце Делчев“ ја презентираа содржината на крајниот продукт од проектната работа- меѓународниот онлајн прирачник за прва помош. Од големо значење се наставниците кои се во непосреден […]