Конференција по Информатика


Во рамки на соработката помеѓу Македонската академија на науки и уметности и Бугарската академија на науки и уметности, заедно со Здружението на информатичари на Македонија, Сојузот на Математичари на Македонија и Сојузот на математичари и информатичари на Бугарија се организира заеднички Ученички институт по математика и информатика.

Ученичкот Николче Мојсоски од II-2 клас при СОУ “Ѓорче Петров” –

Прилеп, под менторство на наставникот м-р Мимоза Мијоска, на 14 мај 2017г. Со свој труд, беше избран да учествува на Третата ученичка научна конференција што се одржа во просториите на фирмата „Sorsix“ – Скопје, во организација на Ученичкиот институт по математика и информатика. Како награда доби стипендија од фирмата SORSIX за школата School of Тhe Future.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.