Патрониот празник на СОУ„Ѓорче Петров“


По повод патрониот празник на СОУ„Ѓорче Петров“ Прилеп, на ден 30.10.2015г. во
просториите на Народниот театар „Војдан Чернодрински“ се одржа Свечена академија
и пригодна програма, на која нашите ученици ги претставија својите умешности и
креативност, под будното менторство на своите професори.
Еве дел од таа атмосфера, доловена преку фотографиите.

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>