Известување за Еразмус+


Во согласност со предвидените активности кои се дел од проектот Акредитиран проект 2023-1-MK01-KA121-VET-000116035 од Еразмус+ програмата, финансиски поддржан од Европската Унија и менаџиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, комисијата составена од претставници на СОУ Ѓорче Петров – Прилеп направи квалитативно оценување на пристигнатите апликации и интервјуата на учениците. На Повикот се пријавија повеќе ученици од предвидениот број во апликацијата. Согласно критериуми за избор следните кандидати беа избрани за мобилност во Истанбул, Турција:

  Име Презиме Клас
  1. Бојан Тодорчев III – 3 .
  2. Стефан Јоциќ III – 3
  3. Милана Бундоска III – 3
  4. Антонио Милески III – 3
  5. Христина Петкоска III – 3
  6. Никола Магдески III – 3
  7. Нина Ставреска IV – 2
  8. Александра Кундеска IV – 2
  9. Кристина Мантароска IV – 2
  10. Филип Каламукоски IV – 3
Резервна листа
1. Марија Пирганоска III – 3
2. Ангела Талимџиоска IV – 2

Избраните ученици, заедно со двајца професори, ќе бидат дел од тимот кој ќе следи практична обука во Турција во периодот од 03.03.2024 до 16.03.2024.

Сите останати апликанти освоија помал број на бодови од наведените 10 (десет) избрани ученици.

Се замолуваат учениците и понатаму да ги следат известувањата на официјалната страна на училиштетот, каде и понатаму ќе се известува за учество во останатите проекти.

За дополнителни информации заинтересираните ученици или родители можат да се обратат до Координаторот на проектот проф. Неда Ченто.

            Датум:                                                                                                            Директор:                 

            01.02.2024                                                                                                      Жанета Видевска