Daily archives: February 1, 2024


Известување за Еразмус+

Во согласност со предвидените активности кои се дел од проектот Акредитиран проект 2023-1-MK01-KA121-VET-000116035 од Еразмус+ програмата, финансиски поддржан од Европската Унија и менаџиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, комисијата составена од претставници на СОУ Ѓорче Петров – Прилеп направи квалитативно оценување на пристигнатите апликации и интервјуата на учениците. На Повикот се […]