Проект ,,Practice makes professionals‘‘


Со првата обука за наставници,  од   Понеделникот, 13.11.2017г. во Барселона, отпочна реализацијата на  проектот ,,Practice makes professionals‘‘.
На еднонеделната  обука учествуваа координаторот на проектот, професорката Билјана Рошкоска и професорката Благица Тренчевска.
,,Practice makes professionals‘‘ е проект одобрен и поддржан  од Националната агенција за Европски образовни програми и мобилност и програмата Еразмус + при Европската комисија и  опфаќа две мобилности за ученици и две обуки за професори.
Во Декември, во Мадрид,  ќе се одржи  и втората обука за наставници, после  што следуваат и двете мобилности со ученици од СОУ,,Ѓорче Петров‘‘од здравствената струка и струката лични услуги во Шпанија и Бугарија.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.