Принуден прекин на наставата


Согласно одлуката на Владата за принуден прекин на наставниот процес во сите училишта во Македонија поради прогласената пандемија на вирусот Covid 19, во СОУ Ѓорче Петров нема да се одржува настава додека не се нормализира состојбата.


Во меѓувреме, учениците во договор со своите наставници ќе користат алтернативни начини на учење.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.