Monthly archives: October 2020


“ICT tools” проект

Изминатата година СОУ Ѓорче Петров беше дел од проектот “ICT Tools” the Most Effective Ways to Learn a Foreign Language‘‘,во кој покрај нашето училиште беа вклучени и партнери од Италија,Финска,Турција,Шпанија . Овој проект ќе продолжи и оваа година, но со изменет тек. Имено ,дел од активностите почнаа да се работат онлајн се со цел да […]


Оглас за Учество на проект

,,Threads of tradition that connect us”  е проект кој за нашето училиште е одобрен во учебната 2019/2020 година од страна на програмата RYCO. Во него покрај нашето,  вклучени се училишта од Нови Пазар -Србија и од Корча-Албанија.  Актуелната состојба на пандемијата со КОВИД 19 го помести и измени текот на активностите и начинот на нивно изведување,па […]