eTwinning


Сертификат за безбедност 1

Сертификат за безбедност 2

еТвининг е заедница на училишта во Европа

еТвининг е платформа за училишен персонал (наставници, директори, библотекари итн) кој работи во училишта/предшколски институции во една од европските земји учеснички, за потребите да комуницираат, соработуваат, развиваат проекти, споделуваат и накратко, кои се дел он највозбудливата заедница за учење во Европа.

еТвининг ја промовира училишната соработика во Европа преку користење на информациско-комуникациска технологија (ИКТ) така што на училиштата им обезбедува поддршка, алатки и услуги. еТвининг исто така нуди можности за бесплатен и континуиран професионален развој на наставниците преку интернет.

Започната во 2015 како главна акција на Европската комисија во оквир на програмата за е-образовно учење, еТвининг е кофондирана од Еразмус+, Европската програма за образование, тренинг, млади и спорт од 2014.

еТвининг порталот е влез кон светот на еТвининг. Достапен на 28 јазици, eTwinning.net нуди новини од еТвининг земјите, можности за професионален развој, информации за признанија како и примери за успешни проекти.

Проекти – можности да се регистрира проект и да се соработува со претставници од многу земји и користење на најразлични материјали

Професионален развој – настани за учење, семинари, курсеви, работилници и конференции при што учесниците се здобиваат во сертификати

Признанија – еТвининг ознака, Национална ознака за квалитет, Европска ознака за квалитет, еТвининг училиште

eTwinning Quality Label eTwinning Pupil Quality Label eTwinning Label 1
eTwinning Label 2 eTwinning Label 3 eTwinning Label 4
eTwinning Label 5 eTwinning Label 6 eTwinning Label 7
eTwinning Label 8eTwinning Label 9 eTwinning Label 10
eTwinning Label 11 eTwinning Label 12 eTwinning Label 13
eTwinning Label 14 eTwinning Label 15 eTwinning Label 16
eTwinning Label 17 eTwinning Label 18 eTwinning Label 19
eTwinning Label 20 eTwinning Label 21 eTwinning Label 22
eTwinning Label 23 eTwinning Quality Label eTwinning Pupil Quality Label
eTwinning Quality Label eTwinning Quality LabeleTwinning Quality Label