Техничар за изработка на облека


Профилот Техничар за изработка на облека им овозможува на учениците да се здобијат со знаење од областа на технологијата на конфекцирање. Наставата ја одржуваат високообразовани стручни професори. По завршувањето на овој профил учениците можат да продолжат да студираат во иста насока, или пак доколку се одлучат можат да продолжат на студии од различни други насоки.