Daily archives: October 27, 2020


“ICT tools” проект

Изминатата година СОУ Ѓорче Петров беше дел од проектот “ICT Tools” the Most Effective Ways to Learn a Foreign Language‘‘,во кој покрај нашето училиште беа вклучени и партнери од Италија,Финска,Турција,Шпанија . Овој проект ќе продолжи и оваа година, но со изменет тек. Имено ,дел од активностите почнаа да се работат онлајн се со цел да […]