eTwinning School Label 2020-2021


Како резултат на активностите на тимот од колеги (Елизабета Милошеска, Билјана Рошкоска, Здравка Најдоска, Елизабета Волнароска, Марина Димовска, Наташа Мирческа, Јулијана Поповска) и ученици кои работеа на еТвининг мрежата, нашето училиште СОУ,,Ѓорче Петров‘‘ е наградено со eTwinning School Label 2020-2021 и е едно од единаесетте училишта од државата кои ја добија оваа вредна европска награда. Етвининг платформата нуди безброј можности за он лајн соработка, работа на проекти, професионален развој… Да бидеме активни и да ги користиме тие можности! https://www.etwinning.net Ова е уште еден успех за училиштето по добивањето на Erasmus+Vet Mobility Charter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.