Monthly archives: July 2016


Младинска размена “Sending Hope”

Искуства и впечатоци од  Младинската размена „Испраќање надеж“  (Youth Exchange “Sending Hope” II )   Во периодот од 11.06-19.06.2016 год, во хотелот Солферино – Струга се одржа семинар, организиран од Невладината организација „Јасна Иднина“, кофинансиран од Erasmus + преку Националната агенција на Република Македонија. Семинарот вклучуваше 25 учесници од 5 држави: Македонија, Словенија, Хрватска, Бугарија и […]


Еразмус +

Во рамките на Еразмус + програмата од Националната Агенција за Европски образовни програми и мобилност во полето на клучна акција 1 за училишно образование, којашто подразбира учење преку индивидуални мобилности, се реализираше проектот “Иновативни наставници – мотивирани ученици”. СОУ Ѓорче Петров, Прилеп доби грант за реализирање на четири мобилности на три различни обуки и тоа: […]


ACES – завршна средба

Во периодот меѓу 31.05. и 03.06.2016г. во Сењец, Словачка се одржа Завршната академија на меѓународниот проект АЦЕС, со којашто се заокружи овогодишниот циклус на тема „Солидарност“. На манифестацијата присуствуваа по еден наставник и по еден ученик од секој награден проект, како и претставници од партнерите на АЦЕС Фондацијата: Надација, ЕРСТЕ и Интеркултурален центар, како и […]