admin


Стипендии МОН

Сите корисници на правото на ученичка стипендија остварено во некоја од изминатите учебни години, а кои ги исполнуваат договорните услови за продолжување на истото, можат да достават документи до Министерството за образование и наука од 01.09.2023 до 30.09.2023 година. Корисникот на стипендија треба да достави Потврда за редовен ученик за учебната 2023/2024 година и последното […]


Почеток на учебната година

Почитувани ученици! Новата школска година започнува на 01.09.2023. Наставата на првиот училишен ден ќе се одвива по следниот распоред: I година – 07.30 ч.II година – 08.30 ч.III година – 09.30 ч.IV година – 10.30 ч. Ви посакуваме успешен почеток на школската година!


Нов Erasmus+ проект

Со задоволство објавуваме дека нашето училиште има нов Еразмус+ проект! Овој проект претставува возбудлива можност за нашите ученици и за наставниците да стекнат драгоцено меѓународно искуство и да ги подобрат своите професионални вештини.Проектот вклучува две мобилности: една за ученици кои ќе имаат меѓународна пракса во странство и друга за наставници кои ќе учествуваат во мобилност […]


Слободни места за упис во трето пријавување

Во првото и второто пријавување на конкурсот за упис на ученици во учебната 2023/2024 година запишани се вкупно 175 ученици. Струка Профил Запишани ученици Слободни места Здравствена Медицинска сестра 64 4 Здравствена Фармацевтски техничар 28 6 Здравствена Физиотерапевтски техничар 15 19 Лични услуги Техничар за козметичка нега и убавина 28 6 Лични услуги Фризер 18 […]


Конкурс за упис – Второ пријавување

Слободни места во второто пријавување: Бр. Струка Профил Слободни места Минимум поени 1 Здравствена Медицинска сестра 6 70 2 Здравствена Фармацевтски техничар 7 70 3 Здравствена Физиотерапевтски техничар 20 70 4 Лични услуги Козметички техничар 15 35 5 Лични услуги Фризер 18 30 6 Текстилно-кожарска Техничар за изработка на облка 21 35 7 Шумарско-дрвопреработувачка Техничар […]


Резултати од испитот по БИОЛОГИЈА од државна матура

Р.б Презиме  Име Име на родител Број на бодови  Оценка 1 Аврамоски Марко Горан 90 5 2 Алијоска Мевљуда Мукадер 90 5 3 Ангелески Димитар Борче 79 5 4 Апостолоска Теа Игор 89 5 5 Ацеска Ива Сашо 87 5 6 Бошеска Теодора Пецо 89 5 7 Вајдеска Никита Оливер 88 5 8 Велкоска Теодора […]


Прелиминарни резултати од уписот на ученици – прво пријавување

Медицинска сестраФармацевтски техничарФизиотерпевтски техничарТехничар за козметичка нега и убавинаФризерТехничар за изработка на облекаГеолошко, рударски техничар, Ракувач со рударски машиниТехничар за обработка на дрво (нема пријавени кандидати)


Unification in diversity во Романија

4.6.2023. (Недела).        Тимот од Прилеп кој го претставуваше СОУ ,, Ѓорче Петров“ во состав: професорите Гоце Неделкоски, Слободан Петкоски и Пеце Алексоски со учениците Михаил Алексоски, Ана Марија Манческа, Ива Ацеска и Сара Лоџева тргна од 7:30. Во Трговиште стигнавме во 18:45 по што се сместивме во хотел. 5.6.2023.(Понеделник).               После поручекот не пречека […]