admin


Обука на професори во Шпанија

Во рамките на проектот од европската образовна програма Еразмус+ Outside the box – Надвор од рамката  директорката на СОУ „Ѓорче Петров“ – Прилеп Жанета Видевска, координаторот на проектот Неда Ченто и професорите Цветанка Стојаноска, Стојне Христоска и Лора Трајкоска Николоски учествуваа на мобилност во периодот од 25.05.2024 до 31.05.2024 во Тарагона, Шпанија. Целта на овој […]


ПРОСЛАВА НА ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК

2 Април – патрониот празник на нашето училише е ден кога се празнува раѓањето на великанот и идеологот на македонската револуционерна борба – Ѓорче Петров. По тој повод беа организирани низа свечени настани и активности.             На 29.4.2024г. во спортската сала на училиштето се одржаа ревијалните натпревари помеѓу одбојкарските екипи од средните училишта од Општина […]


Конкурс за упис 2024/2025

КОНКУРС за запишување ученици во СОУ Ѓорче Петров – Прилеп за учебната 2024/2025 година Во прва година ќе се запишат 322 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик според наставни планови и програми за: Здравствена струка – 136 ученици, 4 паралелки Профил број на ученици број на паралелки години на образование минимум потребни […]


Практична обука на ученици во Турција

На 16.03.2024 успешно заврши практичната обука во Истанбул, Турција за десет ученици кои беа придружувани од двајца професори од СОУ „Ѓорче Петров“ – Прилеп од здравствената струка профил Гинеколошко – акушерска сестра и Физиотерапевтски техничар во рамките на Еразмус+ акредитиран проект 2023-1-MK01-KA121-VET-000116035. Учениците имаа можност да се стекнат со практични искуства и реални ситуации во […]


Обука на професори во Турција

Во рамките на проектот од европската образовна програма Еразмус+ Акредитиран проект проект 2023-1-MK01-KA121-VET-000116035 директорката на СОУ „Ѓорче Петров“ – Прилеп Жанета Видевска, координаторот на проектот Неда Ченто и професорите Пеце Алексоски, Наташа Најдоска и Венера Николова Мишачковска учествуваа на мобилност во периодот од 03.03.2024 до 09.03.2024 во Истанбул, Турција. Целта на овој проект е поддршка […]


Повик за наставници – Erasmus+

Во согласност со предвидените активности кои се дел од проектот Outside the box – Надвор од рамката  од Еразмус+ програмата, финансиски поддржан од Европската Унија и менаџиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Директорот на СОУ Ѓорче Петров – Прилеп објавува ЈАВЕН ПОВИК За избор на 3 (три) наставници од училиштето кои […]


Јавен повик за финансиска поддршка од МОН

Врз основа на Законот  за финансиска поддршка на социјално ранливи категории на граѓани (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.269/23), министерот за образование и наука распишува ЈАВЕН ПОВИК За финансиска поддршка за учениците од основните и средните училишта чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето плата до 50.000 денари  Се повикуваат сите ученици во […]


Обука на професори во Турција

Во рамки на Еразмус проектот Акредитиран проект 2022-1-MK01-KA121-VET-000062595 директорката на СОУ „Ѓорче Петров“ – Прилеп Жанета Видевска, координаторот на проектот Неда Ченто и професорите Татјана Шабаноска, Митко Талески и Костадин Стојаноски учествуваа на мобилност во периодот од 20 до 26.11.2023 во Истанбул, Турција. Целта на овој проект е поддршка на професионалниот развој на професорите во […]


Стипендии МОН

Сите корисници на правото на ученичка стипендија остварено во некоја од изминатите учебни години, а кои ги исполнуваат договорните услови за продолжување на истото, можат да достават документи до Министерството за образование и наука од 01.09.2023 до 30.09.2023 година. Корисникот на стипендија треба да достави Потврда за редовен ученик за учебната 2023/2024 година и последното […]


Почеток на учебната година

Почитувани ученици! Новата школска година започнува на 01.09.2023. Наставата на првиот училишен ден ќе се одвива по следниот распоред: I година – 07.30 ч.II година – 08.30 ч.III година – 09.30 ч.IV година – 10.30 ч. Ви посакуваме успешен почеток на школската година!