Daily archives: July 7, 2016


Еразмус +

Во рамките на Еразмус + програмата од Националната Агенција за Европски образовни програми и мобилност во полето на клучна акција 1 за училишно образование, којашто подразбира учење преку индивидуални мобилности, се реализираше проектот “Иновативни наставници – мотивирани ученици”. СОУ Ѓорче Петров, Прилеп доби грант за реализирање на четири мобилности на три различни обуки и тоа: […]


ACES – завршна средба

Во периодот меѓу 31.05. и 03.06.2016г. во Сењец, Словачка се одржа Завршната академија на меѓународниот проект АЦЕС, со којашто се заокружи овогодишниот циклус на тема „Солидарност“. На манифестацијата присуствуваа по еден наставник и по еден ученик од секој награден проект, како и претставници од партнерите на АЦЕС Фондацијата: Надација, ЕРСТЕ и Интеркултурален центар, како и […]