Monthly archives: February 2024


Повик за наставници – Erasmus+

Во согласност со предвидените активности кои се дел од проектот Outside the box – Надвор од рамката  од Еразмус+ програмата, финансиски поддржан од Европската Унија и менаџиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Директорот на СОУ Ѓорче Петров – Прилеп објавува ЈАВЕН ПОВИК За избор на 3 (три) наставници од училиштето кои […]


Известување за Еразмус+

Во согласност со предвидените активности кои се дел од проектот Акредитиран проект 2023-1-MK01-KA121-VET-000116035 од Еразмус+ програмата, финансиски поддржан од Европската Унија и менаџиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, комисијата составена од претставници на СОУ Ѓорче Петров – Прилеп направи квалитативно оценување на пристигнатите апликации и интервјуата на учениците. На Повикот се […]