Monthly archives: June 2016


digitalschool.mk во нашето училиште

Во рамките на проектот „Подобрување на професионалните компетенции на наставниците и постигањата на учениците во стручните училишта преку воведување на нов концепт на дигитално учење и поучување (концепт е-училиште)“, 39 наставници од нашето училиште три дена беа обучувани за користење на дигитални техники во наставата. Проектот претходно започна во март оваа година кога од страна […]


Конкурс за упис на ученици

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  К О Н К У Р С   за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2016/2017 година во Република Македонија  Скопје, март 2016 година Со Конкурсот за запишување ученици во средното образование во учебната 2016/2017 година е утврдена можноста за запишување ученици според наставните планови и програми за: […]


Промоција на книгата „Михаил“ од Мартина Соколоска 2

Во петокот, на 03.05.2016г., во просториите на нашата училишна Библиотека, ја промовиравме книгата – првенец на нашата ученичка Мартина Соколоска од 2-1кл. со наслов „Михаил“, под менторство на проф. Билјана Тинтоска, а во издание на ВОСТОК Дооел Битола. Оваа книга веше дел од најтесниот избор на Конкурсот на оваа издаавачка куќа за поддршка на млади […]


Тамара Тодороска – престојот во Босна

Нашата ученичка Тамара Тодороска од 2-2кл. за својот престој во Р. Босна во мај 2016г. Благодарение на мојот класен раководител Слободан Петкоски, кој ме предложи заради мојот одличен успех, благодарение на останатите професори кои го поддржаа неговиот предлог и секако, благодарение на директорот Дејан Димоски кој го прифати сето тоа, јас заедно со други деца […]