Daily archives: June 4, 2016


Тамара Тодороска – престојот во Босна

Нашата ученичка Тамара Тодороска од 2-2кл. за својот престој во Р. Босна во мај 2016г. Благодарение на мојот класен раководител Слободан Петкоски, кој ме предложи заради мојот одличен успех, благодарение на останатите професори кои го поддржаа неговиот предлог и секако, благодарение на директорот Дејан Димоски кој го прифати сето тоа, јас заедно со други деца […]