Конкурс за литературна творба


Младинската организација на СОУ„Ѓорче Петров“ Прилеп

и

Дете – правобранител на СОУ„Ѓорче Петров“ Прилеп

Ул.„Октомвриска“ бб  7500 Прилеп тел.048 426 772  Факс: 048 423 506

По повод 1 Декември – Ден на борба против сидата распишува

К  О  Н  К  У  Р  С

за најдобра ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА

Творбите на учесниците треба да се доставуваат до СОУ „Ѓорче Петров“ Прилеп, од 8:00 до 14:00 часот во канцеларијата на педагошко – психолошката служба, кај педагогот на училиштето Снежана Милошеска, најдоцна до 25 декември 2015г., во затворен плик. Покрај творбата, учесниците да достават податоци од кое училиште доаѓаат, година на образование, телефон за контакт и име на менторот.

Телефон за контакт: 075 895 050 (Андреј Ристески)

Резултатите ќе бидат објавени веднаш после зимскиот распуст, на веб страната на училиштето. Наградените ќе бидат лично известени!

Ви благодариме на учеството!

 Прилеп, 23.11.2015г.

Младинска организација на СОУ„Ѓорче Петров“ Прилеп

 – Дете – правобранител на СОУ„Ѓорче Петров“ Прилеп

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.